Your cart00 items
Price 00.00 Baht
 
 
     Home > POWER CONDITIONERS > NOISE REDUCTION
AudioPrism HIFI-TUNING SHAKTI
KEMP ELEKTRONIKS
From : HIFI-TUNING
 
ดูภาพขยาย
 


Noise Destroyer อุปกรณ์ทำลาย Noise ในกระแสไฟ แบบ Parallel Filter

เป็นอุปกรณ์สำหรับทำลาย Noise ที่มาจากกระแสไฟในบ้านของท่าน  โดยที่ไม่ทำให้เครื่องเสียงสูญเสียไดนามิค อีกทั้งยังทำงานครอบคลุมได้ดีในช่วงความถี่สูงถึง 1 กิกกะเฮิร์ตซ (1Giga Hertz/Cycle 1,000,000,000 Hz.) ใช้ง่าย เพียงแต่เสียบในช่องเต้ารับที่เหลืออยู่ในระบบไฟก็สามารถแสดงประสิทธิภาพได้แล้ว  ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์คุณภาพได้ที่ร้าน 

(ในสหรัฐขายอันละ $249.95) 

 

ท่านสามารถอ่านบทความทดสอบได้ที่ลิ้งค์นี้

 

http://hifipart.com/cart/news.asp?id=66

 

http://hifipart.com/cart/news.asp?id=67

 

http://hifipart.com/cart/news.asp?id=70

 

http://hifipart.com/cart/news.asp?id=50

 

Price: 5,800.00 Baht
web site