บทความทดสอบสายสัญญาณและสายลำโพง AntiCables รุ่นใหม่ ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 214 เดือน ธค.57
ผมไม่รู้จัก Paul เป็นการส่วนตัว รู้แต่ว่าแกเป็นนักดีไอวายทั้งทำเล่น ทำจริงจนมีชื่อโด่งดัง แกเคยทำ The Zero Box ตัวปรับสมดุลอิมพิแดนซ์ให้ลำโพงกับแอมป์.......
บทความทดสอบ Air Field Equalizer จาก Creaktiv ในหนังสือ What HiFi? ฉบับที่ 348 เดือน ตค. 57
การมีความสุขในการฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงสำหรับท่านนั้น ถือ....
บททดสอบสายไฟ AntiCables รุ่น level 3ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 212 เดือน ตค. 57
ผมทราบมานานแล้วว่า สายสัญญาณและสายลำโพงยี่ห้อ ANTI CABLES เป....
บทความทดสอบ Akiko Tuning Stick Universal และ TwisterStop 2D ในหนังสือออดิโอฟายฉบับที่ 208 เดือน มิย. 57
มาอีกแล้วครับ ของเล่นสุดฮอตจาก HiFi-Part ผู้นำเข้าอุปกรณ์เสร....